Thursday, April 23, 2015

Todays little happening:surgery - removing something rather unusual

I don´t often bring my kids to the hospital for surgery(grateful for that). And then again, this was only a minor operation(Grateful x2). One that can even make us smile a little. 


Soon ready for action. 

What makes us smile, is the reason why we had to come to the hospital for surgery. Why we have waited for months for this surgery. And I am just about to tell you. Can you see which bodypart is revealed? Yapp! A finger. Some people get a splinter in their finger. My eldest daughter had lead in hers - nope, not the bullet kind of lead. She had gotten a piece of lead from a pencil stuck under her skin. The skin had incapsulated it and it was going nowhere fast.  So that is what the surgery was for; removing pencil lead from under her skin! 


Soon finished with the sewing. 

I am pretty cool about medicine gore on tv, but as a mother I am not even capable of watching as she got a shot...

I am happy we only had a short visit to the hospital and have no more in sight. And for some odd reason, it turns out that this was a fairly rare kind of surgery. I wonder why... ;-)

Dagens "happening" - på operasjonsbordet

Ikke ofte jeg har med ett av barna til sykehuset for operasjon(heldigvis). Og dette var bare en liten, liten operasjon. (Heldigvis x2) 

Klar til action straks. 

Det som er litt morsomt er hvorfor vi altså måtte på sykehuset for operasjon. Hvorfor vi har ventet i månedsvis på operasjonstime. Og det skal du få vite nå. 


Ser du hvilken kroppsdel som titter frem? Jepp! En finger. Der noen får flis i fingeren hadde da altså min eldste datter fått bly i fingeren - eh...nei. Ikke en kule. Det var derimot en blydel fra en trykkblyant. Og dette hadde vokst inn under huden. Så vi var altså på sykehuset for å fjerne blyantbly fra en finger! 

Snart ferdig å sy sammen.

Jeg er egentlig ganske tøff når det gjelder å se på gufne greier på TV, men med mine egne barn klarer jeg ikke engang å se på at de får bedøvelsessprøyte...
Glad for at dagens sykehusbesøk er over og at vi ikke har andre i sikte. Snipp - snapp - snute, så var blyantblyet ute! :-)