Sunday, November 25, 2012

In English below.


Det var en gang...

Det var en gang en gang en liten jente. Hun hadde mange drømmer for fremtiden, men når hun var 10 år, var den største drømmen å finne noen å gifte seg med, få mange barn og bli del av en stor familie. En stor og lykkelig familie som hun skulle ønske hun hadde hatt selv. Som skilsmissebarn var ikke det innen rekkevidde i barndommen, men fremtiden hadde all verdens muligheter. 
Og ja, den jenta var meg. Og den drømmen har jeg fått oppfylt. Jeg er gift og er mor til fem barn, derav bloggnavnet mitt, Seventh Heaven. Så hva nå? Drømmen om en familie var den største, men ikke den eneste drømmen min. Ett år senere, da jeg var elleve, skrev jeg en historie på tilsammen hundre sider. Drømmen om å bli forfatter var født. Å skrive ble min flukt fra hverdagen og til en helt annen verden. Et liv jeg kunne velge premissene for. Jeg kunne dra hvor jeg ville og med hvem jeg ville. Det var ingen grenser for hva jeg kunne gjøre. Den lille sjenerte guttejenta var parkert for en stund. Hun var byttet bort i den jenta jeg ønsket jeg hadde vært. 
Gleden over å kunne skrive meg bort, har vart ved. Men å prøve å oppfylle forfatterdrømmen, har jeg ikke egentlig gjort sånn helt på ordentlig. Jeg har en barnebok og en ungdomsbok ferdig skrevet, men det gjenstår å sende det inn til forlag. Samtidig er  det er jo litt skummelt. For tenk om de sier nei og knuser drømmene mine for evig og alltid? Heldigvis har jeg gode venner som stadig minner meg om viktigheten av å slippe taket i frykten og prøve. Ja, for drømmene blir ihvertfall ikke virkelighet uten at man prøver!
Men det er ikke lett å finne tid til å følge drømmene sine, eller ta seg tid til det man trives med å gjøre, for hvor skal man ta tiden fra? Jeg jobber 80% som lærer og har mye å følge opp med fem barn i tillegg til andre ting jeg er engasjert i. Men man blir ikke glad hvis man hele tiden kjører på med det som gjøres, man må finne tid og sted til å gjøre det man har lyst til, det som gir glede. For meg er det å skrive, det er å ta bilder, det er å spille på gitaren og synge, gjerne lage egne sanger og generelt bare få lov til å være kreativ. Men jeg har da omtrent aldri tid! Med denne bloggen håper jeg at jeg kan minne meg selv på å ta meg tid til å følge drømmene mine og til å gjøre plass til det som gir glede. Kanskje den kan minne andre på det samme? Men misforstå meg rett, for meg er familien det som gir størst glede. Jeg vil bare få på plass gleden over å kunne få tid og ro til mitt eget kreative også. ;-)

Denne uken skal jeg undervise om Aristoteles og derfor avslutter jeg med noe som står i læreboken om ham:
"Aristoteles mente at vi har det best dersom vi får brukt alle sider ved oss selv, blant annet gjennom å skape noe. (...)en levende ting bør få utvikle alle egenskapene sine. Vi blir lykkelige når vi gjør det vi er skapt for".

Så hvis det er noe du har lyst til å gjøre, noe du brenner for eller noe du kunne tenke deg å gjøre - så gjør det! Kanskje er det dèt du er skapt for?

Katinka




****

ENGLISH


Once upon a time...

Once upon a time there was a little girl. She had many dreams of the future, but one dream in particular stood out to her when she was ten years old: finding someone to marry, have many kids and such create a big happy family.And yes, that little girl was me. That dream is fulfilled. I am married and a mother of five. Hence my blogname, Seventh Heaven. So what now? Well, that dream was not my only dream. A year later, I wrote a story. 100 pages. The dream of becoming an author, was born. Writing became my way out of my own life, and into another. A life of my choosing. Wherever and with whomever I chose. There was no limit to what was possible. An escape and a waking dream at once. The shy tomboy was gone for a little while. Changed into the girl I wished I were.The joy of writing kept with me all the way, but I have never really tried to fulfill that dream for real. I have written two books (one for kids and one for teens), but I have not tried to send them to a publisher yet, quite frankly because it scares me. What if they turn me down and crush my dreams? Luckily, I have friends that keep reminding me that it is important to not let my fear of failing stop me from trying. Dreams will never come true if you don’t try!But it is not easy to find the time to follow your dreams, or to make time for the things you enjoy doing. I work as a teacher, follow up on my five children and I am also otherwise engaged, so I have a hard time finding time to do the creative things I would like to do. But you can’t find happiness in only doing the “have to do” ’s in life. You have to find time for the things that give joy. For me that is writing, photography, playing my guitar, singing and just being creative in whatever way. (Be not mistaken though, my family is my greatest joy, but that kind of goes without saying) JThe problem is, I hardly ever have the time for the creative stuff! But I hope this blog can be part of reminding me to make the time for the things that give me another kind of inner happiness. Maybe it can remind others of the same? This week I will be teaching about Aristotle, and I want to end with semi-quoting something from the book I teach from:“Aristotle meant that we are happiest if we use all our abilities, especially the ability to create. (…) a living thing should develop all its abilities. We become happy when we do what we are created for”. So if there is something you want to do, something you yearn for or something you would like to start doing – do it! Maybe that is what YOU are created for? Katinka